Artykuł sponsorowany

W jaki sposób zabezpiecza się szafy sterownicze?

W jaki sposób zabezpiecza się szafy sterownicze?

Jednym z najważniejszych elementów zabezpieczenia szaf sterowniczych przed pożarem są systemy gaszenia. Istnieje wiele rodzajów systemów gaszenia, które można zastosować w celu ochrony urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Najpopularniejsze z nich to systemy gaszenia gazem, mgłą wodną oraz aerozolem. Każdy z tych systemów ma swoje zalety i wady, dlatego warto dokładnie przeanalizować ich działanie oraz możliwości zastosowania w konkretnym przypadku.

Jak zabezpieczane są szafy sterownicze na wypadek pożaru?

Gaszenie gazem to jedna z najbardziej efektywnych metod ochrony szaf sterowniczych przed pożarem. Stosowane gazy, takie jak argon, azot czy heptafluoropropan (HFC 227ea), są niepalne, nieprzewodzące i nieuszkadzają urządzeń elektronicznych. W przypadku wykrycia pożaru, system natychmiast uwalnia gaz, który wypiera tlen z pomieszczenia, powodując zahamowanie procesu spalania. Gaszenie gazem jest szybkie i skuteczne, jednak należy pamiętać o odpowiednim wentylowaniu pomieszczenia po użyciu gazu, aby uniknąć zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Innym rozwiązaniem stosowanym w gaszeniu szafach sterowniczych jest gaszenie mgłą wodną. Systemy te działają na zasadzie rozpylania wody pod wysokim ciśnieniem, co prowadzi do powstania drobnych kropelek wodnych. Mgła wodna ma zdolność chłodzenia, co pozwala na szybkie obniżenie temperatury w miejscu pożaru oraz ograniczenie jego rozprzestrzeniania się. Ponadto, mgła wodna nie powoduje uszkodzeń urządzeń elektronicznych ani nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Wadą tego rozwiązania jest jednak konieczność zastosowania specjalnych dysz oraz większa ilość wody zużywanej podczas gaszenia.

Trzecim rodzajem systemów gaszenia stosowanych w szafach sterowniczych jest gaszenie aerozolem. Aerozol to mieszanina cząstek stałych lub ciekłych zawieszonych w powietrzu, która ma zdolność pochłaniania energii cieplnej oraz reakcji chemicznych z produktami spalania. W przypadku pożaru, system uwalnia aerozol, który szybko rozprzestrzenia się w pomieszczeniu, gasząc ogień i zapobiegając jego ponownemu rozpaleniu. Gaszenie aerozolem jest bezpieczne dla urządzeń elektronicznych oraz ludzi, jednak może pozostawiać osad na powierzchniach, co wymaga dodatkowego czyszczenia po użyciu.